Inschrijven

Kinderen die nog geen lid zijn van de scouts kunnen via de Nieuwe Leden Pagina hun contactinfo doorgeven.

Voor reeds aangesloten leden schrijven de ouders in september het lidgeld voor dat scoutsjaar over:

  • Het lidgeld bedraagt: €56 per kind

  • RekeningNr = BE81 7360 7004 9424

  • Mededeling: "Naam van het (oudste) kind + Tak"

Individuele steekkaart

Scouts & Gidsen Vlaanderen werkt met een online tool voor de ledenadministratie. Daarin wordt naast contactinfo ook een medische fiche bewaard. Het is belangrijk dat die info bij het begin van elk scoutsjaar nagekeken wordt en eventueel up-ge-date. Bekijk op de GroepsAdmin Pagina hoe je dat ook online kan doen.

Verzekering

Correct ingeschreven leden zijn via de ledenpolis verzekerd voor schade bij lichamelijke ongevallen en voor burgerlijke aansprakelijkheid (BA) tijdens scouts- en gidsenactiviteiten.

Meer info ivm het lidgeld en de verzekering vind je op de site van Scouts & Gidsen Vlaanderen

Info @ Scouts & Gidsen Vlaanderen