Contacteer Groepsleiding@ScoutsZelzate.be als het niet lukt om aan te melden.

Via de Groeps Admin website kunnen leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen hun contactgegevens en individuele steekkaart bekijken en aanpassen. Je kan er ook opgeven welke communicatie je al dan niet wil krijgen. 

Registreer elk kind apart met gebruikersnaam en wachtwoord.
Om te registreren heb je hun lidnummer nodig, dat vind je op hun lidkaart of kan je opvragen bij de (groeps)leiding.

Vul ook hun éigen e-mail en GSM nummer in als ze dat al hebben, het is de bedoeling dat leden hun gegevens zelf beheren als ze oud genoeg zijn.

Er zijn namelijk aparte velden om e-mail & GSM van moeder, vader en/of andere contacten opgeven en je hebt zelfs de mogelijkheid om verschillende adressen op te geven. De nieuwe Groeps Admin is echt op elke mogelijke gezinssituatie voorzien.

Wat is die Groeps Admin eigenlijk?

Scouts & Gidsen Vlaanderen werkt al een paar jaar met een online tool voor de ledenadministratie van alle scouts.

Correcte registratie van alle leden is belangrijk, bvb voor de verzekering. Maar ook omdat de leiding vlot contactgegevens of medische gegevens van een kind moet kunnen opvragen in geval van nood. Als vereniging zijn wij ook gebonden aan de Europese GDPR privacywetgeving en die GroepsAdmin tool helpt ons daarbij.

Je kan nog altijd een steekkaart downloaden (of vragen aan de leiding) en op papier invullen. Maar de digitale registratie is echt wel efficiënter.