Inschrijven

Actieve leden betalen in september het lidgeld voor het volgend scoutsjaar:

Op de pagina Nieuwe Leden kunnen kinderen die nog geen lid zijn zich aanmelden. 

Individuele steekkaart

 Scouts & Gidsen Vlaanderen stelt een online tool voor de ledenadministratie beschikbaar. Daarin wordt voor elk lid contactinfo en een medische fiche bewaard.

Het is belangrijk dat die info bij het begin van elk scoutsjaar nagekeken wordt en eventueel up-ge-date.

Bekijk op de GroepsAdmin Pagina hoe je kan doen.